TEMATYKA KOMPLEKSOWA – CZERWIEC 2018 r.

  1. Święto dzieci
  2. Moje podwórko
  3. Nadchodzą wakacje

Cele:

– określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

poznawanie wartości moralnych – doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych,

– kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji i przywiązania

  • wobec inności na przykładach dzieci różnych kultur i narodowości
  • wobec własnego kraju na przykładach patriotyzmu lokalnego i zainteresowania poznawaniem różnych rejonów Polski (przyroda, folklor, regionalizm)

– uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

  • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (oddalanie się od rodziców, opiekunów; bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, rozmawianie z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt)
  • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw

− poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

Kalendarz:

  • 21.06 (czwartek) – zakończenie roku przedszkolnego (dodatkowe informacje będą przekazywane przez kadrę na bieżąco ustnie i poprzez notatki)
Aktualności na czerwiec (Kotki)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *