W RAMACH OPŁATY CZESNEGO ZAPEWNIAMY:

 • opiekę w godzinach 6:30-17:00,
 • ​zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego (w tym zajęcia rozwijające zdolności matematyczne, plastyczne, eksperymenty w ramach laboratorium),
 • język angielski,
 • zajęcia gimnastyczne z elementami zajęć korekcyjnych oraz gier i zabaw zespołowych,
 • muzykę,
 • religię (dla chętnych – zajęcia dodatkowe),
 • zumbę (dla chętnych – zajęcia dodatkowe),
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),
 • ​wycieczki edukacyjne,
 • diagnozę i ciągłą opiekę logopedyczną,
 • diagnozę i ciągłą opiekę psychologiczną (w razie potrzeby),
 • cykliczne warsztaty z umiejętności pedagogicznych dla rodziców,
 • RODZINNĄ ATMOSFERĘ 🙂