• Rytmika
  • Zajęcia ruchowe prowadzone metodą Weroniki Sherborne (dzieci 4-6 lat)
  • Zajęcia rytmiczne prowadzone metodą gordonowską ( dzieci 2,5-3lat)
  • Zajęcia logopedyczne grupowe oraz indywidualne
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia kulinarne
  • Zajęcia przyrodnicze
  • Zajęcia z ekologii
  • Zajęcia typu „poznajemy świat”
  • Nauka o wszechświecie