6.00 (Ciechocinek)/7:00 (Aleksandrów Kujawski) – 08.00 :

 • Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
 • Dowolne zabawy, służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zabawy konstrukcyjne, tematyczne.
 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez pracę indywidualną i wyrównawczą.

08.00 – 08:30 :

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Ćwiczenia poranne.
 • Przygotowanie do śniadania

08:30 – 09:00 :

 • Śniadanie
 • Zabiegi higieniczne.

 

09.00 – 10:00:

 • Zajęcia  dydaktyczne realizowane pod kierunkiem nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć.
 • Grupa starsza (2 zajęcia x 30 minut)
 • Grupa młodsza (10-15 minut)

10.00 – 11:00 :

 • Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie w zależności od pogody.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw ruchowych.

11.00 – 11.20 :

 • Czynności higieniczne przed obiadem
 • I danie – zupa

11.20 – 12.00

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, 
 • Zabawy i gry dydaktyczne
 • Czynności samoobsługowe przed obiadem

12.00-12.30

 • Obiad – II danie
 • Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
 • Zachowanie prawidłowej postawy.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.30 – 15:00 :

 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela 
 • Zabawy wyciszające dla najstarszych dzieci, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, 
 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
 • Podwieczorek

15.00 – 17:00 :

 • Zabawy konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe, tematyczne, dydaktyczne.
 • Gry planszowe, układanki logiczne, puzzle, swobodna działalność plastyczno-techniczna.
 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.