07.00 – 08.00 :

 • Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
 • Dowolne zabawy, służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zabawy konstrukcyjne, tematyczne.
 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez pracę indywidualną i wyrównawczą.

08.00 – 08:45 :

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • np. rozwijające percepcję wzrokowa i słuchową, grafomotorykę.
 • Rozmowy zgodnie z zainteresowaniami dzieci dla tych, które nie chcą się bawić.
 • Ćwiczenia poranne.

08:45 – 09:00 :

 • Przygotowanie do śniadanie.
 • Zabiegi higieniczne.

09.00 – 09:45 :

 • Śniadanie
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

09.45 – 11:00:

 • Zabiegi dydaktyczne realizowane pod kierunkiem
 • nauczyciela wg tygodniowego rozkładu zajęć.
 • WITAMINKA – drugie śniadanie. Spożywanie soków, owoców oraz warzyw.

11.00 – 12:30 :

 • Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie w zależności od pogody.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestawy zabaw ruchowych.

12.30 – 12:50 :

 • Przygotowanie do obiadu.
 • Zabiegi higieniczne.

12.50 – 13:40 :

 • Obiad
 • Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
 • Zachowanie prawidłowej postawy.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.40 – 14:00 :

 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.

14.00 – 15:00 :

 • Odpoczynek.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

15.00 – 17:00 :

 • Zabawy konstrukcyjne, muzyczno-ruchowe, tematyczne, dydaktyczne.
 • gry planszowe, układanki logiczne, puzzle, swobodna działalność plastyczno-techniczna.
 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.