Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok, w zależności od tego, czy są w przedszkolu wolne miejsca.

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola „Jaś i Małgosia” i dostarczyć ją do dyrektora.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich  rodzeństwo.