Od dnia 1 września 2020 roku pracujemy w godzinach 6:30-16:30 – ze względu na wymogi sanitarne oraz codzienną dezynfekcję.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:40! W przypadku późniejszego przyjścia dziecka, prosimy o informację dzień wcześniej.

Każdy z rodziców zobowiązany jest do podpisania aneksu do umowy dotyczącego funkcjonowania Przedszkola w dobie pandemii COVID-19.

Prosimy o zapoznawanie się z rozwieszonymi na budynku Przedszkola informacjami dotyczącymi porządku przemieszczania się i zasad przebywania w placówce.

Do szatni wejść może 1 RODZIC + 1 DZIECKO/RODZEŃSTWO.Ze względu na kwestie sanitarne oraz procedury postępowania, prosimy o wchodzenie na teren przedszkola po uprzednim upewnieniu się, że inny rodzic nie przebywa w szatni.

Obowiązujące nas wytyczne:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

ZACHĘCAMY DO LEKTURY!