Rozpoczynamy cykl zajęć, zabaw i propozycji dla Rodziców na czas pozostawania w domu.
Niestety, jako placówki o niższym szczeblu niż szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, nie mamy możliwości korzystania (póki co) z ogólnopolskich czy lokalnych platform interaktywnych zajęć dla dzieci. Staramy się stworzyć własny projekt, jednak potrzebujemy na to czasu. Jednocześnie nie chcemy zobowiązywać Państwa do udostępniania dzieciom komputerów czy tabletów w celu organizowania dla nich zajęć. Pragniemy, aby większość naszych propozycji stanowiła bodziec do wspólnej zabawy, nauki, rozmowy.
Chcemy zaprosić Państwa do codziennego zaglądania na nasze profile. Będziemy publikować plansze z propozycjami i treściami dla dzieci w każdej grupie wiekowej, a także wynikające z planu pracy Przedszkola karty pracy, filmy itd. dostosowane przez Panie Nauczycielki dla każdej z grup. To, co dzieci robiłyby w Przedszkolu, postaramy się przenieść na Facebooka 
🙂 W zależności od czasu trwania obecnej sytuacji w naszym kraju, będziemy dopracowywać coraz to nowe formy działań.
Mamy nadzieję, że będziemy współpracować w tym projekcie. Prosimy o Państwa wsparcie i zapewniamy nasze.
Gotowi na zabawy i zadania? 
ZOSTAJEMY W DOMU